Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kémiai Intézet

  

Dr. Szepes László

Kezdőlap Életrajz Oktatás Kutatás, Publikációk

Kapcsolatok Change to English

 

Kutatás, Publikációk

Kutatóhely:

Fizikai Fémorganikus Kémiai Laboratórium (FFKL) (laboratóriumvezető 2009-ig)

Kutatási témák

  • Preparatív fémorganikus kémia: inert atmoszférás módszerek alkalmazása fõcsoport- és átmenetifém organikus vegyületek előállítására;
     

  • Fotoelektron-spektroszkópia (PES): műszerfejlesztés, fémorganikus vegyületek elektronszerkezetének vizsgálata, gázfázisú reakciók, átmeneti termékek in situ mérése, a katalitikus aktivitás, valamint a fotoelektron-spektrum közötti kapcsolat vizsgálata fémorganikus katalizátorok esetén;
     

  • fotoelektron-fotoion koincidenciaspektroszkópia (PEPICO): energiaszelektált molekulaionok fragmentációs utai, sebességi állandók, energetikai adatok meghatározása, metastabilis ionok repülésiidő-eloszlásának, letörési görbéinek, fotoionizációs hatásfokgörbéinek mérése és modellezése
     

  • MO-CVD: felületi keménybevonatok leválasztása fémorganikus prekurzorokból: különféle keménybevonatok (SiC, ZrB2, CrxCy stb) leválasztása termikus és plazmás reaktorokban fémorganikus prekurzorokból;

Teljes publikációs lista a magyar tudományos művek tárában: MTMT (MTA)

honlap: http://szepes.web.elte.hu