Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Kémiai Intézet

 

Dr. Szepes László

Kezdőlap Életrajz Oktatás Kutatás, Publikációk

Kapcsolatok Change to English

 

Oktatott tárgyak

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása: Alapfogalmak és definíciók. A fém-szén kötés típusai. A fémorganikus vegyületek csoportosítása. A fémorganikus vegyületek stabilitása. Vegyületek s-donor ligandumokkal: szerkezet és kötésviszonyok, előállítások, kémiai tulajdonságok. Vegyületek p-donor ligandumokkal: szerkezet és kötésviszonyok, előállítások és kémiai tulajdonságok. Fémorganikus katalízis.

 

 

  • Fotoionizáción alapuló szerkezetvizsgálati módszerek     az előadás képanyaga:    1. rész    2. rész    3. rész    4. rész
                                                                                                                                       5. rész    6. rész    7. rész    8. rész   

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:  A fotoionizáció és a módszer elve. A kísérleti berendezés. A fotoelektron spektrum és a sávok alakját meghatározó tényezok. A Koopmans elv és a spektrumok értelmezése. A fotoelektron-spektroszkópia kémiai alkalmazásai. A röntgengerjesztéses fotoelektron-spektroszkópia (XPS), zérus kinetikus energia analízisen alapuló módszer (ZEKE), fotoelektron-fotoion koincidencia (PEPICO).

 

  • Szervetlen és fémorganikus kémiai laboratóriumi gyakorlat     a tantárgy honlapja
    Fémorganikus és katalízis labor néven, 2010 óta

Az elsajátítandó ismeretanyag rövid leírása:  A gyakorlatok során a hallgatók megismerkednek modern preparatív és manipulációs technikákkal (félmikro méretű szintézisek vákuumban és inert atoszférában, Schlenk technika, elektrokémiai előállítások, fémorganikus fotokémia, szintézisek mikrohullámú térben, MOCVD), modern anyagi rendszerekkel (átmenetifém katalizátorok és klaszterek, fémorganikus reagensek és prekurzorok), valamint gyakorlatot szereznek termékazonosításban (gázkromatográfia, tömegspektrometria, NMR spektroszkópia, infravörös spektroszkópia) valamint rutin elválasztástechnikai módszerek (pl. oszlop, illetve vékonyréteg kromatográfia) alkalmazásában.

 

honlap: http://szepes.web.elte.hu